Literature
Auteur(s) Weeda, EJ, Westra, R, Westra, Ch & Westra, T.
Jaar 1999
Titel (herdruk). Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties. 1-5 delen. IVN, Uitg in samenw. met VARA, Vewin & KNNV.