Literature
Auteur(s) Zeegers, Th & Haaren, T van
Jaar 2000
Titel Dazen en dazenlarven: inleiding tot en tabellen voor de Tabanidae (Diptera) van Nederland en België. 1-114. KNNV Uitgeverij, Utrecht.