Andrena haemorrhoa

roodgatje

Lengte 9-10 mm, april-juni.

Kenmerken
Borststuk dicht roodbruin behaard, achterlijf tamelijk kaal; vrouwtje met een roodbruin haarbosje op het eind van het achterlijf (292 4 g).

Voorkomen
In allerlei biotopen, zowel op schraallanden als in weilanden, tuinen en langs wegbermen. Eén van de algemeenste zandbijen in Nederland en België.

Levenswijze
Bezoekt zeer verschillende bloemen en nestelt alleen of in kleine groepen.

%LABEL% (%SOURCE%)