cocon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een omhulsel, geheel of gedeeltelijk van spinseldraden, dat de pop van vele insecten, vooral nachtvlinders, beschermt. De cocon wordt door de larve gevormd voor deze verpopt.