cohort
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

1. (demografisch) een groep individuen van de zelfde leeftijd die tegelijkertijd tot een populatie gaan behoren.

2. (taxonomisch) een plaats in het hiërarchische classificatiesysteem in de taxonomie, boven het familieniveau (een groep families kunnen samen één cohort vormen).