monolectisch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

wanneer een bestuiver van bloemen zich beperkt tot het bezoeken van één soort plant (bv. Osmia anthocopoides, de zwaluwbij).