morfostasis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

behoud van vorm (veel recent levende taxa in het fylum Mandibulata zien er vaak nog precies zo uit als hun verwanten van miljoenen jaren geleden).