pterostigma
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

1. een klein gekleurd gebied aan de voorrand van de voorvleugel bij veel insecten.

2. een opvallende cel in de vleugel van stofluizen.