pterygota
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een onderklasse van de insecten, alle insecten behalve de franjestaarten, springstaarten, diplura en protura.