solitair
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

alleen levend; het sociale contact beperkt zich hooguit tot seksueel contact (paring).

Alternative form voor solitair : solitaire.