species
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

soort (in biologische zin); de basiseenheid in de classificatie van levende organismen, bestaande uit een groep individuen, die zich onderling kunnen voortplanten. Vele soorten kunnen worden verdeeld in ondersoorten, die slechts een gedeelte van het areaal van de soort bewonen, onderlinge verschillen vertonen, maar zich toch nog onderling kunnen voortplanten.

Alternative form voor species : xsoort.