Literature
  • 1999
  • Nieuwe vlindergids. 1-320. Tirion, Baarn.
  • Top 1997
  • Honderd jaar imkeren: de geschiedenis van de Vereniging to bevordering der bijenteelt in Nederland 1887-
  • de TrĂ© 1987
  • Inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch dagvlinderbestand: standaardlijsten met fauna- en flora- elementen, in funktie van het gericht beheer der biotopen van de Belgische dagvlinders. 1-72. Vereniging voor Entomologie, Antwerpen.
  • Turin 2000
  • De Nederlandse loopkevers: verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). 1-666. EIS, Leiden.
  • 1964
  • The Protura. 1-360. Paris: Herman.