Literature
  • Weeda 1999
  • (herdruk). Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties. 1-5 delen. IVN, Uitg in samenw. met VARA, Vewin & KNNV.
  • 1991
  • Haftenlarventabel: determineersleutel voor de larvale eendagsvliegen (Insecta Ephemeroptera) van de Benelux. 1-96. Publicatie onderzoekscentrum landschapsekologie milieuplanning.
  • 1977
  • Het bijenboekje. 1-72. Christofoor, Rotterdam.
  • 1993
  • Heuschrecken: beobachten, bestimmen. 1-348. Naturbuch Verlag, Augsburg.
  • Top 1997
  • Honderd jaar imkeren: de geschiedenis van de Vereniging to bevordering der bijenteelt in Nederland 1887-