Literature
  • Reclaire 1940
  • Wantsen. serie: wat leeft en groeit 28. 1-118. Spectrum, Utrecht.
  • Wachmann 1989
  • Wanzen kennenlernen - beobachten. Naturbuch, Augsburg.
  • Witt 1998
  • Wespen: beobachten, bestimmen.1-384. Naturbuch, Augsburg.